Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ngành nông nghiệp khởi sắc

Ngày đăng: 11:06 | 08/04 Lượt xem: 1133

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh nhà đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch của ngành; đưa ngành nông nghiệp tỉnh nhà có những bước tiến mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Ông Huỳnh Tấn Đức- Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho biết: Phong trào thi đua trong toàn ngành đã đi theo đúng định hướng, thực chất; các phong trào không dừng lại ở khẩu hiệu mà có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, sát thực, có tính tiên tiến, định hướng cho các đơn vị, cá nhân phấn đấu thực hiện. Thi đua cũng chính là động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tăng cường mối đoàn kết, không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trong 5 năm qua (2011-2015), ngành Nông nghiệp đã phát động nhiều phong trào thi đua, nổi bật là: phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phát huy sáng kiến, đổi mới công nghệ, sử dụng giống cây, con năng suất cao; Cải tiến, đổi mới phương pháp quản lý  nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; Giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Thi đua học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa…Hay như phong trào Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Phụ nữ ‘2 giỏi”; Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, chống các tệ nạn xã hội,…Đặc biệt, những phong trào thi đua trong ngành đều được gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Xã nông thôn mới Tam Phước- Phú Ninh thành công với mô hình dưa hấu cho hiệu quả kinh tế cao

Với phong trào thi đua lao động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp được triển khai sâu rộng, toàn diện đã nâng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 4,5%,  tăng 1% so với giai đoạn 2006-2010. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Diện tích cây trồng cạn như lạc, ngô, rau thực phẩm…tăng mạnh trong những năm gần đây; góp phần ổn định, nâng cao giá trị, hiệu quả trong sản xuất. Dự kiến, năm 2015, đạt 76 triệu đồng/ha, gấp 1,6 lần so với năm 2010. Song song với đó, cơ giới hóa cũng được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, cùng với thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, mô hình cánh đồng mẫu lớn…đã nâng tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đạt gần 80%, trong khâu thu hoạch luuas đạt 92,6%. Nhờ đó, đã tác động tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, ngoài cây cao su đại điền, diện tích cao su tiểu điền cũng phát triển nhanh, chiếm 21,4% tổng số diện tích cao su; bước đầu tạo bước chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cây trồng. Đã có hàng ngàn hộ nông dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán trồng, chăm sóc cao su, tạo nguồn thu nhập từ 2,5-3,5 triệu đồng/ người/tháng; góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập cho vùng đồng bào miền núi.
 
Trong chăn nuôi, xu hướng số hộ nuôi nhỏ lẻ giảm dần, thay vào đó là các hộ nuôi có quy mô lớn, quy trình nuôi hiện đại, khép kín. Cùng với đó, công tác quản lý giết mổ gia súc gia cầm được tăng cường, hạn chế dịch bệnh. So với năm 2010, sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm tăng gần 6.000 tấn.
 
Sự chuyển biến vượt bậc của ngành Nông nghiệp trong 5 năm qua không thể không kể đến những thành tựu từ lĩnh vực thủy sản mang lại. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 435 tàu đánh cá công suất trên 90 CV. Các tàu cá được trang bị nhiều thiết bị đánh bắt hiện đại, tăng hiệu quả khai thác xa bờ; sản lượng khai thác thủy sản tăng bình quân 3.180 tấn/năm. Năm 2014, tổng sản lượng thủy sản tăng 19.722 tấn so với năm 2010, đạt hơn 91 nghìn tấn. bên cạnh đó, ngành thủy sản cũng đã xây dựng được 134 Tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển, giúp nhay trong sản xuất và phòng tránh trú bão. Trong nuôi trồng thủy sản, bước đầu đã xây dựng mô hình nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá trị nuôi trồng thủy sản trên 1ha đất canh tác năm 2015 ước đạt 350 triệu đồng. Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng năm 2015 ước đạt 94.000 tấn…
 
 
Khai thác thủy sản được xem là mũi nhọn trong ngành nông nghiệp
 
Đối với lâm nghiệp, cùng với triển khai các biện pháp mạnh ngăn chặn khai thác lâm khoáng sản trái phép, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp căn cơ khác để giải quyết sinh kế cho cư dân tại chỗ như đẩy nhanh tiến độ giao đất trồng rừng sản xuất, phát triển cao su, giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo các chương trình dự án, nhất là thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã tạo chuyển biến rõ rệt, công tác bảo vệ rừng dần đi vào nề nếp. Độ che phủ rừng tăng hàng năm, bình quân 0,4%, dự kiến đến năm 2015 ước đạt trên 50%. Diện tích được giao khoán quản lý bảo vệ rừng bình quân/năm đạt hơn 261 nghìn ha.
 
Đặc biệt, với phong trào thi đua ‘Chung sức  xây dựng nông thôn mới”, sau 4 năm triển khai thực hiện, đã làm khởi sắc bộ mặt vùng nông thôn, miền núi. Đến cuối năm 2014, đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân chung tiêu chí đạt của 205 xã là 8,79 tiêu chí.xã, tăng 4 tiêu chí/xã so với năm 2010; dự kiến năm 2015 có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đã có 114 đề án về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân của các xã; hơn 200 mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả và nhiều mô hình đang được nhân rộng như; dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch sản xuất nông sản hàng hóa. Các Hợp tác xã nông nghiệp được chú trọng đầu tư, phát triển, bước đầu liên kết với doanh nghiệp trong khâu bao tiêu sản phẩm. Đây được xem là giải pháp quan trọng, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, xây dựng thành những vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa trong quá trình sản xuất. Từ những giải pháp trên, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2014 đạt gần 20 triệu đồng/người/năm, tăng gần 1,50 triệu đồng so với năm 2013.
 
 
Đẩy mạnh ứng dựng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
 
Cùng với đó, từ phong trào thi đua học tập và nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ đã xuất hiện nhiều gương điển hình với các đề tài mang tính thiết thực, góp phần nâng cao năng suất trong sản xuất kinh doanh. Qua 5 năm thực hiện, toàn ngành đã triển khai 9 đề tài khoa học cấp tỉnh, trong đó một số đề tài được nghiệm thu và ứng dụng kết quả vào sản xuất. Tiêu biểu như: Lai tạo giống lúa mới QN, Cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa, Giải pháp sử dụng hỗn hợp thảo dược tươi để phòng bệnh cho gà thả vườn trong chăn nuôi nông hộ…
 
Đánh giá hoạt động thi đua yêu nước của ngành nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cho biết: Hoạt động thi đua của ngành nông nghiệp trong những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng cũng như chất lượng, thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện các mặt hoạt động của ngành. Việc phát động các phong trào thi đua trong ngành cũng chính là nâng cao lòng yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, ý chí sáng tạo, tính năng động trong sản xuất kinh doanh; tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành, tiến tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Với những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm  qua, ngành nông nghiệp đã có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các Bộ ngành Trung ương khen thưởng. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với những hướng đi đúng đắn đã được vạch ra, ngành nông nghiệp tỉnh nhà sẽ có những bước tiến vượt bậc mới.

Tác giả: Thúy Hằng

Nguồn tin: quangnam.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập